Vievätkö Vihreät ansaitusti kunnian perustulokokeilusta, mikäli tämä hanke onnistuu? Vihreiden vaalikamppanja rakentuu hyvin vihreistä, jo tutuista aiheista, tällä vaalikaudella koulutusleikkaukset ovat vahvasti esillä. Myös perustulokokeilua on puolusteltu Vihreiden vaaliteemassa ja laskettu hankkeen kustannuksia. Ainakin byrokratia vähenee, sillä toimeentulotuen hakemukset jää tätä kautta pois. Tämähän tarkoittaa myös sitä, että työttömyys lisääntyy kun työ vähenee. Haasteena on uusien työpaikkojen, työtapojen sekä palvelujen luomista siten, että työtä tulee erilaisin tavoin riittämään, ja että toimeentulo työn kautta on turvattu. 

Tällä hetkellä perustulokokeilusta ei vielä ole saatu kokemusta ja lehtien seurannat ovt vielä kesken, joten uutta tietoa hankkeen etenemisestä ja toimivuudesta ei juuri ole saatavissa.