lauantai, 18. helmikuu 2017

Vihreiden vaaliase

Vievätkö Vihreät ansaitusti kunnian perustulokokeilusta, mikäli tämä hanke onnistuu? Vihreiden vaalikamppanja rakentuu hyvin vihreistä, jo tutuista aiheista, tällä vaalikaudella koulutusleikkaukset ovat vahvasti esillä. Myös perustulokokeilua on puolusteltu Vihreiden vaaliteemassa ja laskettu hankkeen kustannuksia. Ainakin byrokratia vähenee, sillä toimeentulotuen hakemukset jää tätä kautta pois. Tämähän tarkoittaa myös sitä, että työttömyys lisääntyy kun työ vähenee. Haasteena on uusien työpaikkojen, työtapojen sekä palvelujen luomista siten, että työtä tulee erilaisin tavoin riittämään, ja että toimeentulo työn kautta on turvattu. 

Tällä hetkellä perustulokokeilusta ei vielä ole saatu kokemusta ja lehtien seurannat ovt vielä kesken, joten uutta tietoa hankkeen etenemisestä ja toimivuudesta ei juuri ole saatavissa. 

lauantai, 4. helmikuu 2017

Etenee harkiten

HS (22.1.17) kritisoi kokeilun korvaavan vain perustyöttömyysturvan eikä tällaisenaan edes kokeile perustuloa. Kokeilun laajuutta arvostellaan myös kirjoituksessa riittämättömäksi, ja koska perustulosta ei mene veroa, se ei myöskään huomioi henkilön verotusta. Tavoite on hyvä sinänsä purkamaan turhaa byrokratiaa ja mahdollistamaan työn nopean vastaanoton ja luo työttömälle turvaa lyhen pestin jälkeenkin. Raha motivoi töihin paremmin, jos perustulon saa pitää mutta uskon, että monelle esimerkiksi kiinteistövälittäjän työtä vastaanottavalle perustulo auttaa alkuun, jos palkka on provinssiosidonnainen.

Kirjoituksessa arvostellaan myös että kokeilu ei huomioi muiden tukien merkittävyyttä tuloina työttömille eikä yksin kotonaan hoitavia pienten lasten äitejä, joiden tuen myötä pelätään jäävän kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle. 

Mielestäni jokainen tekee tilanteissaan omat valintansa ja pohtii, toivottavasti jo etukäteen, mihin tämä valinta johtaa elämässäni ja miksi. 

 

torstai, 26. tammikuu 2017

Kokeilu kiinnostaa maailmalla

Perustulokokeilu kiinnostaa 

Suomen perustulokokeilu on herättänyt poikkeuksellisen laajaa kansainvälistä mielenkiintoa. Kela on saanut kiinnostuneita yhteydentottoja Yhdysvalloista, Kanadasta, Koreasta ja Japanista sekä eri puolilta Eurooppaa. Perustulokokeilustamme on uutisoitu maailmalaajuisissa medioissa kuten CNN:n, The Guardianin, Fox Newsin, The New York Timesin ja The Washington Postin uutisissa.

Ajatuksena perustulo 560 euroa/kk on yksinkertainen ja todennäköisesti halpa kokeilu, joten jos tämänkaltaisella toimenpiteellä on positiivisia vaikutuksia työllisyyteen ja sitä kautta Suomen nousuun ja ihmisten hyvinvointiin niin olemme Suomessa keksineet kannustimen joka antaa uskoa nuorillemme tulevaisuuteen ja toiveikkuutta opiskeluun. Savon Sanomat on tekemässä tutkimusta kokemuksista perustuloa saavien henkilöiden parissa. Toivottavasti lehti tavoittaa heidät ja he ovat halukkaita kertomaan kokemuksistaan lähitulevaisuudessa.

Yhdysvalloissa on kokeiltu vuonna 1968 ja 1980 välillä ns.kenttäkoetta, jossa aiheena oli negatiivisen tuloveron vaikutus ihmisten käyttäytymiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli vaikuttaa työn tarjontaan. Tämä kokeilu laski koehenkilöiden reaalipalkkoja 11-17 % ja työttömyys kasvoi 4,5 prosentista 7,1:een. Testi tehtiin perheen miehille. Tutkimustulos oli epäselvä eikä täysin luotettava. 

Kanadassa vastaavaa on kokeiltu 1970-luvulla. Siellä kokeilu oli positiivisempi terveysvaikutuksineen ja kokeiluun osalltuneet tulivat paremmin koulutetuiksi. Työn tarjonta tosin pieneni. Kenian kokeilussa stressi väheni ja subjektiivinen hyvinvointi kasvoi.

Tällä hektkellä perustulokokeilu jollakin mallilla on alkamassa Hollannissa, Kaliforniassa ja Kanadassa. 

torstai, 26. tammikuu 2017

Perustulosta porkkanaa työttömälle

Perustuloa maksetaan satunnaisotoksella 2000 suomalaiselle työttömyysturvaa saavalle ihmiselle ympäri Suomenmaata. Perustulosta ei voi kieltäytyä ja kokeilu kestää kaksi vuotta. Kokeilun tarkoituksena on uudistaa sosiaaliturvaa ja parantaa ihmisten hyvinvointia sekä kannustaa työn vastaantottamiseen. Tulo on myös verotonta. Ymmärrän asian siten, että on helpompi ottaa työtä vastaan kun ei tarvitse pelätä karenssia ja tulojen notkahtamista työttömyyden ja työnvastaanottamisen välissä. Myös pätkätyötä on helpompaa ottaa vastaan kuin aikaisemmin. Olen toiveikas kokeilun suhteen vaikka toisaalta mietityttää se, miksi ottaa työtä vastaan jos on tottunut tulemaan toimeen näillä tuloilla ja se ongelma on edelleen edessä, mitä jos työn vastaanottaminen laskee nykyisestä työttömyyden aikaisesta tulosta? 

Perustulon maksaminen vähentää etuisuuksia kuten työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa, ansiopäivärahaa yms. tukia. Perustuloa ei voida maksaa sosiaalietuisuuksien vuoksi kuten eläkkeet, kotihoidon tuki, aikuiskoulutustuki tai muut sellaiset tuet. Perustulon voi myös laittaa "jäähylle" esimerkiksi armeijan ajaksi. 

Mielestäni kokeilu on kokeilun arvoinen, jos pätkätyötä on helpompi ottaa vastaan ja muutenkin perustulo helpottaa ihmisten liikkumista töiden perässä, on se sen arvoista. 

  • Viimeisimmät artikkelit

  • Blogi-arkisto

  • Tunnistepilvi / aakkosellinen lista

  • Linkkilista

  • Linkkilista

  • Kuvia