Perustulokokeilu kiinnostaa 

Suomen perustulokokeilu on herättänyt poikkeuksellisen laajaa kansainvälistä mielenkiintoa. Kela on saanut kiinnostuneita yhteydentottoja Yhdysvalloista, Kanadasta, Koreasta ja Japanista sekä eri puolilta Eurooppaa. Perustulokokeilustamme on uutisoitu maailmalaajuisissa medioissa kuten CNN:n, The Guardianin, Fox Newsin, The New York Timesin ja The Washington Postin uutisissa.

Ajatuksena perustulo 560 euroa/kk on yksinkertainen ja todennäköisesti halpa kokeilu, joten jos tämänkaltaisella toimenpiteellä on positiivisia vaikutuksia työllisyyteen ja sitä kautta Suomen nousuun ja ihmisten hyvinvointiin niin olemme Suomessa keksineet kannustimen joka antaa uskoa nuorillemme tulevaisuuteen ja toiveikkuutta opiskeluun. Savon Sanomat on tekemässä tutkimusta kokemuksista perustuloa saavien henkilöiden parissa. Toivottavasti lehti tavoittaa heidät ja he ovat halukkaita kertomaan kokemuksistaan lähitulevaisuudessa.

Yhdysvalloissa on kokeiltu vuonna 1968 ja 1980 välillä ns.kenttäkoetta, jossa aiheena oli negatiivisen tuloveron vaikutus ihmisten käyttäytymiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli vaikuttaa työn tarjontaan. Tämä kokeilu laski koehenkilöiden reaalipalkkoja 11-17 % ja työttömyys kasvoi 4,5 prosentista 7,1:een. Testi tehtiin perheen miehille. Tutkimustulos oli epäselvä eikä täysin luotettava. 

Kanadassa vastaavaa on kokeiltu 1970-luvulla. Siellä kokeilu oli positiivisempi terveysvaikutuksineen ja kokeiluun osalltuneet tulivat paremmin koulutetuiksi. Työn tarjonta tosin pieneni. Kenian kokeilussa stressi väheni ja subjektiivinen hyvinvointi kasvoi.

Tällä hektkellä perustulokokeilu jollakin mallilla on alkamassa Hollannissa, Kaliforniassa ja Kanadassa.